PRAHA TESTUJE DALŠÍ INOVATIVNÍ NAVIGACI V TUNELOVÉM KOMPLEXU BLANKA

PRAHA TESTUJE DALŠÍ INOVATIVNÍ NAVIGACI V TUNELOVÉM KOMPLEXU BLANKA

 

Praha stále hledá moderní technologie, které by zvyšovaly bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a zároveň přinášely uživatelský komfort řidičům. V rámci memoranda mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., (TSK) a Fakultou dopravní ČVUT v Praze se rozběhla úzká spolupráce na rozvoji inovací v dopravě. Jedním z těchto témat je rozvoj telematických systémů v tunelech, jimž se fakulta dopravní dlouhodobě věnuje a požádala TSK o spolupráci na výzkumném projektu. Díky získanému grantu od Technologické agentury ČR v programu Doprava 2020+ se vyvíjejí a testují nové metody lokalizace vozidel v tunelech, které jsou právě nyní instalovány v části tunelového komplexu Blanka. „Od ledna testujeme fungování satelitních navigací v Tunelovém komplexu Blanka. A máme další skvělou zprávu pro řidiče: dnes začal zkušební provoz technologie vysílající Bluetooth signál a v Blance už funguje i oblíbená aplikace Waze. Zatím v úseku Malovanka – Prašný most – Letná včetně příslušných vjezdových a výjezdových ramp, ale pokud vše poběží, jak má, rozšíříme to do všech tunelů. Stačilo s váháním, jaký výjezd z tunelu použít, a kudy přesně pokračovat na navazující křižovatce, když se nám ještě nevzpamatovala navigace jízdou pod zemí. Zároveň máme díky spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT univerzální systém, který umožní případně šířit signál i jiným Bluetooth aplikacím. Vyřešili jsme polohy autobusů, tramvají a odškrtáváme další praktickou vychytávku, která zpříjemní a udělá bezpečnější jízdu Prahou řidičům i Integrovanému záchrannému systému,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Ve spolupráci společností CEDA Maps a.s. a Tritium Systems, s.r.o., s Fakultou dopravní ČVUT v Praze vzniká unikátní řešení v rámci projektu Výzkum alternativních metod určení polohy a jejich integrity s GNSS pro řidiče využívající C-ITS, podpořeného grantem Technologické agentury ČR. „Cílem projektu je vyvinout vzájemně komunikující hardwarovou infrastrukturu a softwarové nástroje využívající komunikační technologie, jako jsou Bluetooth a kooperativní systémy (C-ITS), které umožní určovat a poskytovat informace o poloze vozidel v místech, kde nelze využít satelitní navigaci,“ uvedl Tomáš Tichý z Ústavu dopravní telematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze a dodává: „Námi realizovaný projekt přináší řadu inovací, kdy navrhuje využití kooperativních systémů C-ITS nebo vazbu systému určení polohy vozidel přímo na řídicí systém tunelu. Navíc přináší otevřené rozhraní pro různé navigační aplikace včetně oblíbených navigací Waze či Google Maps. Podstatným a zásadním problémem, vyžadujícím nový přístup v řešení, je složité prostředí v tunelovém komplexu Blanka, kde řešíme navigaci v sérii tunelových rozpletů za pomoci určení aktuální polohy vozidla v tunelu. Dosud testovaná řešení v ČR řešila navigaci v tunelech, které mají jednoduchou topologii a kde je rozplet komunikace vždy až za vlastní tunelovou stavbou, tedy je zde možné dopočtení polohy pomocí GPS (GNSS) signálu. Součástí projektu je také další využití informacípoloze vozidel prostřednictvím řídicího systému tunelu, například pro záchranné složky, dispečery tunelů, dopravní informační centrum města a podobně."

 

 

 

 

Příkladem informací, které řidič potřebuje, jsou upozornění na místa větvení v tunelu, stav proměnného dopravního značení, dopravní omezení a další informace z vlastního provozu. „Jako správci technologie v tunelu pak nejvíce využijeme například informaci o přesné poloze a počtu vozidel, která se nacházejí v jednotlivých tunelových troubách. Tato data půjdou automaticky přes komunikační server do řídicího systému a dispečer je následně může předat zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému, a tím zásah urychlit,“ doplňuje Martin Pípa, náměstek pro telematiku a člen představenstva TSK.

 

 

 

V pilotní fázi projektu byla nainstalována lokalizační infrastruktura založená na Bluetooth low energy beaconech (malých bateriemi napájených zařízeních vysílajících Bluetooth signál) v jižní tunelové troubě tunelového komplexu Blanka v části Brusnického a Dejvického tunelu, a to od Strahovského tunelu po ulici Povltavská (v úseku Malovanka – Prašný most – Letná), včetně příslušných vjezdových a výjezdových ramp. Instalované lokalizační prvky v tunelech předávají informace o poloze nejen do vyvíjených testovacích aplikací, ale také do navigace Waze a v budoucnu také do Google Maps pro Android, případně do dalších navigačních aplikací. Testování technologie a pilotní provoz probíhají od března letošního roku. Zpřístupnění navigace pro uživatele mobilní aplikace Waze s Androidem a iOS v testovací části tunelu Blanka pro veřejnost je již v provozu od středeční noci (21. července 2021).

 

 

BUDOUCNOST TECHNOLOGIÍ V TUNELU

 

 

Další etapa projektu bude zahrnovat testování systému založeného na komunikaci mezi vozidly a technologií tunelu pomocí kooperativního systému C2X, který je v evropském měřítku unikátní. Systém následně umožní získávat informace nejen o polohách vozidel v tunelech, ale také další informace důležité například pro jednotky integrovaného záchranného systému (počet pasažérů ve vozidle a další informace o konkrétním automobilu) při řešení mimořádných událostí. Řidiči vozidel mohou využívat možnost včasného informování a varování před událostmi na komunikaci, jako jsou kolony či dopravní nehody, ale také o dopravním značení a navigačních informacích.

 

 

Společným cílem TSK a odborného týmu řešitelů projektu je vyladit technologie a veškeré potřebné funkce tak, aby bylo v budoucnu možné spolehlivou informaci o poloze v tunelech ve správě TSK poskytovat veřejnosti přímo v rámci oblíbených navigačních aplikací, jako jsou právě Waze či Google Maps, ale díky otevřenosti systému jej bude možné využít i v dalších.

 

 

V ČR se jedná o první pilotní ověření této technologie přímo v provozu. Město Praha ani TSK do pilotního provozu této moderní technologie zatím díky grantové podpoře Technologické agentury ČR a investici firem CEDA Maps a Tritium Systems neinvestuje žádné finanční prostředky. Protože byl pilotní provoz technologie vyhodnocen jako úspěšný, a kromě zvýšení komfortu řidičů může zvýšit i bezpečnost, bude nyní TSK a město rozhodovat o rozšíření technologie na celý tunelový komplex Blanka. Instalace zařízení by mohla proběhnout již na začátku školního roku a navigace pro aplikace Waze a Google Maps pro celý tunelový komplex Blanka by mohla být k dispozici během letošního podzimu.

 

Zdroj:https://www.tsk-praha.cz/


 

Partneři

© 2024 UNIFORM Praha s.r.o. - katalog firem - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz | PHP: VV STUDIO
| Vydavatelství inzertních periodik | Zásady zpracování osobních údajů