Startuje SOUTĚŽ IROP OČIMA DĚTÍ, která představuje Integrovaný regionální operační program široké veřejnosti

Startuje SOUTĚŽ IROP OČIMA DĚTÍ, která představuje Integrovaný regionální operační program široké veřejnosti

 

IROP očima dětí je soutěž určená pro instituce, které se věnují dětem ve školkovém a mladším školním věku (2-11 let). Děti mají společně s učiteli a vychovateli za úkol kreativně ztvárnit 7 uměleckých výtvorů reprezentující projekty, které byly podpořeny z IROP, a tím IROP přiblížit lidem.

Soutěže se mohou zúčastnit jakékoliv instituce, které se věnují dětem. Soutěž není tedy určena pro jednotlivce ani pro rodiny. Těmito institucemi se rozumí školky a školy, klokánky, zájmové kroužky, dětské domovy, oddělení nemocnic apod. Instituce se nemusí zúčastnit jako celek, ale mohou se účastnit i jednotlivé třídy, družiny atd.

Soutěžící mají za úkol libovolnými výtvarnými metodami ztvárnit dohromady 7 různých realizovaných projektů, které byly podpořeny z IROP, a to jeden z každé z těchto 7 oblastí:

  • Moderní a bezpečná doprava v regionech
  • Infrastruktura sociálních služeb a sociální podnikání
  • Energeticky úsporné bydlení
  • Obnova a zpřístupnění kulturního dědictví
  • Zvýšení transparentnosti a dostupnosti veřejné správy občanům a modernizace integrovaného záchranného systému (IZS)
  • Efektivní zdravotní péče
  • Lepší podmínky pro vzdělávání

Cílem soutěže je představit IROP široké veřejnosti prostřednictvím kreativní zábavy pro děti, která zaměstná nejen jejich ruce, ale také mysl. Při hledání projektů, které děti budou tvořit, se navíc dozví, do jakých konkrétních projektů podpora z IROP v regionech ČR putuje. Nejlepší výtvory budou navíc odměněny herními prvky na zahrady, které jsou certifikované pro školy a školky nebo elektronikou pro výuku.

 

 

Soutěže je možné se zúčastnit až do 16. 11. 2021. Další podrobné informace o soutěži včetně kompletních pravidel soutěže naleznete zde.

 

 

Více o IROP:
https://regionynasbavi.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/

O Integrovaném regionálním operačním programu

Integrovaný regionální operační program (IROP) patří mezi největší operační programy spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). IROP je zaměřen na rozvoj regionů – jeho podpora směřuje do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Šíře dotačních možností byla pro přehlednost rozdělena do několika oblastí označených piktogramem.

 
 
Zdroj:https://www.pressweb.cz

 

Partneři

© 2024 UNIFORM Praha s.r.o. - katalog firem - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz | PHP: VV STUDIO
| Vydavatelství inzertních periodik | Zásady zpracování osobních údajů